Politikalarımız

Kalite Politikamız

Kalite yönetim sistemine tam kadro olarak inanır ve gereklerini yerine getiririz. Biliriz ki; hizmet verdiğimiz pazarlardaki üstünlüğümüzü korumak ve yeni yatırımlar yapacağımız pazarlardaki lider pozisyonumuzu tesis etmek için kalite yönetim sistemi gereklerine uymak bir ön şarttır. 

Bu kapsamda, müşterilerimizin beklentileri ve pazar şartları doğrultusunda gerektiği gibi değişebilen, tutarlı çözümlere hızlıca ulaşabilen, kendini geliştirmek için önüne zor hedefler koyabilen bir organizasyon yapısı kaliteli sonuçlar ve ürünler ortaya koyacaktır. Nokia Care servis yöneticileri; liderlik ve toplam kalite yönetimi anlayışları sayesinde, çalışanları teşvik ederek, sürekli gelişimin devam etmesi ve önemli hedeflerin tutturulması konularındaki sorumluluklarını yerine getirirler. 

 

Çevre Politikamız 

Nokia Care Teknik Servis olarak hizmet sağladığımız tüm ürünler için üreticilerin çevre deklarasyonlarının belirlediği ve lokal otoritelerin gerektirdiği tüm yükümlülükleri eksiksiz yerine getireceğimizi taahhüt ederiz. 

Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek amacıyla gereken önlemleri almak, işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. 

İş ortaklarımız tarafından benimsenmiş olan kalite politikaları, tarafımızdan dikkatle değerlendirilir ve bu alanda kurumumuzdan partnerlik seviyesindeki beklentilerinin maksimum düzeyde karşılanması için gerekli çalışmalar yapılır. 

Ayrıca çevre yönetimi ile ilgili yasal mevzuatın gerekleri (Resmi Gazetede yayınlanmış, TSE ve Şehir Belediyesi tarafından belirlenmiş kurallar vb.) eksiksiz olarak yerine getirilir. Toplumsal sorumluluk adına çevre duyarlılığı canlı tutularak geliştirilmesine çalışılır. Nokia Care Teknik Servis olarak çevre politikası gereğince ilkelerimiz; 

• Ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkiler dikkate alınarak kirliliği kaynağında önlemektir. 

• Atık miktarını azaltmak ve çevreye olan etkilerini gözaltında tutmaktır. 

• Etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme çalışmalarını destekleyerek, enerji ve küresel kaynakların tüketimini en aza indirgemektir. 

• Tüm süreçlerde daha az çevresel etkiye sahip,daha fazla geri dönüşümlü malzemeler kullanmaktır. 

• Alıcı ortama (toprak, hava ve su) en az atığın verilmesini sağlamaktır. 

Mevcut koşullarda sürekli iyileştirme çalışmalarıyla çevre bilincini çalışan personelimizle birlikte, ziyaretçilerimize, iş ortaklarımıza ve halka yaymak ve geliştirmektir. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız 

Çevre ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, teknoloji, kalite yönetimi ve hizmet anlayışı açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız, insana verdiğimiz üstün değeri yansıtır. 

• Çalışan personele, ziyaretçilere, iş ortaklarımıza, halka ve çevreye emniyetli tesisler, işletme alanları ve çalışma şartları sağlıyor ve devam ettiriyoruz. 

• İş kazası önlemleri ve sağlık önlemleri çalışanlarımızın iş gücünü ve çalışma verimliliğini yükselttiği gibi rekabet gücüne de katkıda bulunmaktadır. Çalışanların yaptıkları işlerdeki bilgi düzeylerini eğitimlerle geliştirmeyi, sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmayı, moral ve motivasyonu en üst seviyeye çıkarmayı, hem güvenlik hem de verim bakımından benimsiyoruz. 

• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi eğiterek bilinçlendiriyoruz. 

• Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma, saçılma- sızıntı, ürün toplatılması, vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkanlarını oluşturuyor ve sürdürüyoruz. 

• Toplam kalite yönetimi etkinliklerini arttıracak yönde İş Sağlığı ve Güvenliği geliştirme ve uygulama çalışmalarımızı dokümante etmekte, sürekli ve planlı olarak yürütmekteyiz. 

• Belirlenmiş ve belirlenmemiş risklere maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek, iş kazasının tekrarını önlemek için kazaya sebep olan nedenleri yerinde incelemek, alınacak tedbirleri ve kazanın rapor edilmesine ilişkin esasları belirlemek ve yönetmekteyiz. 

• Yasal gerekleri minimum standartlar olarak kabul ediyoruz.

«Geri Dön